Friday, July 3, 2009

Sejarah PSS

Pengenalan Dan Latar belakang PSS

Pusat Sumber Sekoah (PSS) telah ditubuhkan pada 01 Disember 1994.Tujuan penubuhan PSS adalah memperolehi, menghasilkan dan mengorganisasikan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran .PSS berperanan menentukan bahan bantuan mengajar (BBM) yang diperolehi atau dihasilkan selaras dengan kehendak kurikulum sekolah.

Pusat Sumber Sekolah ini memberikan perkhidmatan secara “Access” terbuka dan dengan ini adalah menjadi tanggungjawab bersama menyusun, mengemaskini,serta menjaga menjaga kebersihan bilik PSS ini.

Pusat Sumber Sekolah ini telah menampakkan perkembangan yang positif mengikut kemampuan dan tenaga kerjanya.

Pencapaian/ Anugerah PSS

Tahun
Gred
2008 A
2007 A
2006 A
2005 A
2004 ANo comments:

Post a Comment